Uitnodiging ALV 22 juni 2021

Uitnodiging ALV 22 juni 2021

 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering WV De Helling

 

22 juni 2021.

 

Aanvang 20.00 uur

 

De vergadering zal via teams plaats vinden. 

U komt in de vergadering via volgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EwZjNhYzktNDI2OS00MDZmLTk3MTItMWExNDM0OGY0NzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6867f4f-9d38-420b-96c4-10dba640be96%22%2c%22Oid%22%3a%227d47a889-6152-4d5b-b3a5-924025a73d62%22%7d

Stukken ter voorbereiding kunt u vinden in de volgende folder:

http://drive.google.com/drive/folders/1EvthppAcQRPfGUx70mKG4PzKJTGtqGtC?usp=sharing

 

 

 

 

 

Terug naar boven