Materiaal

De Helling beschikt over een eigen vloot met roeiboten. Deze worden betaald uit de contributie van de roeileden. De roeileden betalen hiervoor extra contributie, bovenop het lidmaatschap van de Helling. De gemiddelde roeiboot kost al gauw €6000,= (skiff), €12.000 (C2x) tot €16.000,= (dubbelvier). De roeiafdeling spaart jaarlijks geld om op termijn boten te kunnen aanschaffen. Hiervoor is een botenplan opgesteld.

Onderhoud

Het onderhoud van de roeiboten vraagt veel tijd en inzet van alle leden. Het is belangrijk dat de roeiers goed op de hoogte zijn van het materiaal en weten hoe zij er zorgvuldig mee om moeten gaan. Hieraan besteden wij veel aandacht tijdens de opleidingen. De materiaalcommissie komt iedere eerste maandag van de maand bij elkaar om gezamenlijk de grote onderhoudsklussen op te pakken. Regelmatig doen we daarbij een beroep op alle roeiers.

Schades

Ervaren of onervaren, het kan helaas iedereen gebeuren een schade te veroorzaken aan het roeimateriaal. Jammer, maar niets aan te doen. Wel is het belangrijk om de schade te melden. Dan komen we niet voor onaangename verrassingen te staan. Meld daarom je schade altijd op de volgende manier:

Plak een briefje op de boot met de mededeling: 'Vaarverbod: schade'.
Vul een schadeformulier in (in de map in het kastje) of download het formulier (zie pagine documenten).
Scan het ingevulde formulier en stuur dit per e-mail naar de materiaal commissaris.

Botenwagen

De Helling beschikt over een eigen botentrailer om boten naar evenementen te vervoeren. Alle leden met een rijbewijs E en de nodige ervaring mogen de botenwagen rijden. Let wel: de boten zijn verzekerd, maar eventuele verkeersschades tijdens het vervoer kunnen alleen verhaald worden op de autoverzekering van de bestuurder. Wil je de botenwagen reserveren? Neem dan contact op met de coördinator roeiwedstrijden.

Ergometers

In de botenstalling staan vier ergometers. Deze mogen door de leden vrij gebruikt worden om op te trainen.

Terug naar boven