Veilig Varen

De Lek is een belangrijke rivier voor doorgaande vrachtschepen en heeft daarnaast een recreatieve functie. De stroming varieert afhankelijk van de waterstanden. Dit alles bij elkaar maakt dat varen op de Lek niet ongevaarlijk is. WV De Helling hecht dan ook sterk aan een goed veiligheidsbeleid. Belangrijk is dat alle watersporters zich bewust zijn van de risico's, de situatie goed kunnen inschatten en daar naar handelen.

Meld incidenten!
Ook met Rijkswaterstaat heeft de Helling regelmatig overleg over veilig varen op de Lek. Het gaat dan vooral om het rekening houden met elkaar als vaarweggebruikers. Snelvaren bij de havenmonding of de veerpont is verboden, net als het hinderen van medewatersporters. Rijkswaterstaat houdt regelmatig controles. Het is belangrijk dat wij hinderlijke situaties en/of incidenten bij Rijkswaterstaat melden. Noteer als het kan het nummer van de veroorzaker en meld wat er is gebeurd bij het hoofdbestuur van de Helling. Deze meldingen helpen ons in het overleg met Rijkswaterstaat.

Risico
Het grootste risico is dat een watersporter, al dan niet bewusteloos, te water raakt en onderkoeld raakt. In de loop der jaren zijn incidenteel mensen verdronken tijdens het zwemmen in een rivier. Oorzaak: gevaarlijke stroming en kolken. De veiligheidsregels van De Helling zijn er dan ook op gericht om te voorkomen dat mensen in het water terecht komen of ervoor te zorgen dat de tijd dat men in het water ligt zo kort mogelijk is. Voor iedere tak van de watersport is de situatie weer anders en gelden er andere regels (zie verder bij de subrubrieken).

Waterdata
Rijkswaterstaat geeft belangrijke informatie die handig is om voor het varen te bekijken:
- de temperatuur van het water van de Lek bij Culemborg
- de hoogte van het water bij Lobith (is een indicatie voor de stroming van de rivier, zie roeiregels).

Overlevingstijd bij te water raken.

WatertemperatuurWetsuitGekleedZwemkleding
0 C15 minuten9 minuten2 minuten
5 C3 uur1 uur30 minuten
10 C9 uur3 uur1 uur
15 C12 uur5 uur2 uur
20 C15 uur8 uur4 uur

 

Bovenstaande tabel laat zien dat die iemand die bij een watertemperatuur van 5 graden Celcius gekleed in het water valt, een overlevingstijd heeft van 1 uur; in badkleding een half uur. Bij een watertemperatuur van 10 graden Celcius is dit resp. 3 uur en 1 uur. Bovenstaande tabel van de KNRM is gebaseerd op “stilliggen en jezelf zo klein mogelijk maken”, dus ruim binnen de aangegeven tijd moet je op de kant staan!

Terug naar boven