Lidmaatschap

Heeft u interesse om lid te worden van De Helling? U kunt altijd algemeen lid worden van De Helling. Bij een aantal afdelingen geldt echter een wachtlijst. Informeert u daarom verder bij de betreffende afdeling waar uw interesse naar uitgaat. U kunt zich aanmelden als nieuw lid bij Peter Verhallen (ledenadministratie@wvdehelling.nl).

U kunt het aanmeldingsformulier downloaden van deze site. Het is ook verkrijgbaar in het Clubschip.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij de penningmeester van Watersportvereniging De Helling en wel vóór 1 december. Indien pas na 1 december opgezegd is, is de volle contributie voor het volgend jaar verschuldigd.

De statuten, het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van WV De Helling vind je onderaan de webpagina.

 

 

Voor het lidmaatschap van De Helling gelden de volgende tarieven:

 

 

Omschrijving

 

Periode

2023

LIDMAATSCHAP- KOSTEN

lidmaatschap algemeen

 

per jaar

€ 45,-

lidmaatschap jeugdleden (t/m 18 jr)

 

per jaar

€ 22,50

Donateur

 

per jaar

€ 45,-

Entreegeld lidmaatschap

 

éénmalig

€ 17,50 

 

 

 

 

 

BONDSBIJDRAGE

KNWV bijdrage

 

per jaar

€ 22,70

KNWV bijdrage jeugdlid (2)

 

per jaar

€ 11,35

KNWV bijdrage kanolid per jaar€ 26,90

KNRB bijdrage

 

per jaar

€ 40,93

KNRB bijdrage jeugdlid (2)

 

per jaar

€ 22,04

 

 

 

 

 

VASTE AFDELINGS- BIJDRAGEN

Roeibijdrage volledig jaar

 

per jaar

€ 160,-

Roeibijdrage helft van het jaar (4)

 

per half jaar

€ 80,-

Sloeproeibijdrage per jaar€140,-
Sloeproeibijdrage Senior > 60 jaar  per jaar€ 100,-
Sloeproeibijdrage Junior <  18 jaar per jaar€ 100,-

Koorbijdrage

 

per jaar

€ 168,-

Bijdrage zeilen met
verenigingsboten

 

per jaar

€ 110,-

 

 

 

 

VARIABELE AFDELINGSKOSTEN

Kanostalling
(per kano)

 

per jaar

€ 25,-

 

Roei-instructie
basis cursus

 

éénmalig

€ 50,-

 

Jeugdzeil opleiding CWO I of CWO II (met eigen boot)

 

éénmalig/ 7 lessen

€  110,-

 

Jeugdzeil opleiding CWO I of CWO II (met verenigingsboot)

 

éénmalig/ 7 lessen

€ 150,-

WINTERSTALLINGHuurovereenkomst winterstalling: klik hier om te openen  
 Basis tarief tot 4 m2  € 38,-

 

Kosten boven 4m2 per 2m2 of deel daarvan    € 9,-
 

 

Jaarstalling lege kar

 

 

€ 38,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot:

 

 

 

(1) betaling via automatische incasso

 

 

 

(2) jeugdlidmaatschap geldt voor leden t/m 18 jaar.

 

 

 

(4) geldt alleen voor leden die zich in de tweede helft van het jaar als lid aanmelden.

(5) leden betalen alles via automatische incasso

(6) tarief is incl. 2 maal transport van en naar helling

 

Terug naar boven