Documenten

 

Roeien op de rivier de Lek is schitterend, maar vraagt wel aandacht voor veiligheid. In het Veiligheidsplan staat hoe we hiermee omgaan. In de Beslisboom staat wanneer er wel en niet geroeid mag worden en welke beperkingen er verder gelden.

In de Roeiafspraken staan de algemene afspraken die we binnen de roeiafdeling hebben gemaakt, bijvoorbeeld over het roeibestuur, de ledenvergaderingen, de opleidingen en de roeiactiviteiten.

De roeiafdeling van De Helling heeft twee handboeken:  

  • Het Roeihandboek bevat informatie over het roeien zelf: over veilig roeien, omgang met materiaal, commando's en roeitechniek. Deelnemers aan de basiscursus ontvangen het Roeihandboek. 
  • In het Stuurhandboek staat alles wat je moet weten als je stuurexamen doet: de wettelijke regels, de praktijk van het sturen, het manoeuvreren en de veiligheidsregels.  

Aan welke eisen je moet voldoen voor de verschillende roeiexamens vind je in:

Een volledige overzicht van de permissies staat in dit permissie schema

Schade aan het materiaal en incidenten zonder schade worden met het Schade-incidentenformulier gemeld bij de Materiaal Commissaris

Het is met gladmateriaal niet toegestaan om te roeien bij een watertemperatuur onder de 10 graden. Ervaren roeiers kunnen met een dispensatieformulier vrijstelling vragen bij het bestuur. Vul dit formulier in en onderteken het en mail het naar Veiligheids commissaris. Je krijgt een akkoordbevestiging per mail.  

De afspraken over sociale veiligheid staan in het document Sociale Veiligheid.

 

 

Terug naar boven