Over WV De Helling

Watersportvereniging de Helling is een vereniging van ongeveer 800 leden. De vereniging is op 4 juli 1951 opgericht door eigenaren van zeil- en motorboten. In de loop der jaren is de vereniging uitgegroeid tot een brede watersportvereniging bestaande uit verschillende afdelingen zoals: zeil- en motorboten, roeien, kanoën en een havenkoor.

Meer informatie over de verschillende afdelingen vindt u onder de rubrieken bovenaan de site.

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel alle belangen van de watersport/recreatie in Culemborg te behartigen door:
- het behouden van geschikte ligplaatsen voor de leden
- het realiseren en in standhouden van een verenigingsonderkomen
- het (mede)organiseren van wedstrijden en/of toertochten
- het geven van voorlichting op het gebied van watersport
- het houden van lezingen, cursussen en andere activiteiten op het gebied van de watersport
- het onderhouden van contacten
- het bevorderen van de veiligheid bij het varen
- het stimuleren van de zorg voor kwaliteit van milieu in, op of aan het water

Hieronder vindt u:
- de statuten
- het huishoudelijk reglement

Terug naar boven