Sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

 

Watersportvereniging De Helling is in een inclusieve vereniging. Dat betekent dat iedereen mag meedoen en dat iedereen welkom is. Wij staan voor een veilige omgeving voor iedereen, waar iedereen zich fijn mag voelen. Wij tasten niemand in  haar, zijn of hun waarde aan. Er is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag: onze vereniging is een sociaal veilige omgeving. Wij zijn open, respectvol en alert op waarschuwingssignalen.

En als het tóch misgaat, je voelt je niet fijn of zelfs onveilig en kom je er zelf niet uit? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon, Johan Rijcken. Deze persoon is onafhankelijk van het bestuur en zal jou helpen. Stuur een mail naar: vertrouwenspersoon@wvdehelling.nl. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk.

Naast onze eigen vertrouwenspersoon, zijn er nog 2 mogelijkheden:

 • Voor alle leden geldt dat zij ook contact kunnen opnemen met de vertrouwenspersoon van het KNWV  via deze link op watersportverbond.nl.
 • Voor roeileden is is er ook de KNRB-vertrouwenspersoon. Meer daarover vind je op de KNRB website  via deze link op KNRB.nl

Als vereniging zien wij een veilige omgeving als volgt:

 • Iedereen mag meedoen en is welkom. Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. We discrimineren niet en daar zijn we met elkaar alert op.
 • Leiding geven binnen een vereniging is vooral ook het goede voorbeeld géven, het goede voorbeeld léven en anderen in staat stellen dit ook te doen. Daarin zijn we integer: respectvol, open, eerlijk en transparant.
 • Als je iemand dingen laat doen die deze erpsoon eigenlijk niet wil doen, ligt misschien intimidatie en machtsmisbruik op de loer. Open, respectvol, eerlijk en gelijkwaardig met elkaar omgaan is wat we in onze vereniging willen.
 • Pesten hoort niet bij onze vereniging. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. We zijn opmerkzaam en komen voor elkaar op. We pesten niet.
 • Iedereen is veilig in onze vereniging. Voor seksuele intimidatie en misbruik is bij ons geen plek. Onder geen enkele voorwaarde. Daarbij gaat het er om hoe de ánder het ervaart.
 • Met vrijwilligers binnen de vereniging voeren we altijd een intakegesprek, waarbij we ook het onderwerp sociale veiligheid bespreken.

Voor wie binnen onze vereniging met jeugd werkt geldt daarnaast:

 • Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen kwetsbaar zijn.
 • Als leiding/instructeur zorg je voor een veilige (leer)omgeving. Je schept een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Veiligheid op het water gaat boven alles. We varen als het verantwoord is en kinderen dragen altijd, -  maar dan ook altijd - een zwemvest als ze bij, in of op het water zijn.
 • In de regel zijn we als leiding niet met een kind alleen, er zijn altijd ouders of andere leiding (op de wal) aanwezig.
 • We spreken als leiding elkaar aan op elkaars gedrag, gewoon omdat je samen voor een veilige omgeving zorgdraagt en omdat het goed is het daar over te hebben. We willen het altijd nóg beter doen en zo steunen wij elkaar daarbij.
 • We letten op het gedrag van de kinderen en ook van de ouders en spreken ze aan als dat nodig is.
 • Wij gebruiken geen alcohol of andere middelen als we met kinderen zijn. Kinderen zijn onder de 18 en mogen sowieso geen alcohol gebruiken. Tijdens jeugdactiviteiten in het clubschip schenken we geen alcohol.
 • Als leiding ga je onder geen beding een relatie van welke aard dan ook aan met een jeugdlid. Je komt niet verder in hun (privé)leven dan nodig is om onze mooie sport te beoefenen.
 • Als je je als vrijwilliger bij de jeugdafdeling wilt inzetten voeren we een intakegesprek, waarbij we ook aandacht besteden aan sociale veiligheid. Daarnaast is een VOG verplicht.
Terug naar boven