Stuuropleiding

Roeien op een rivier heeft extra dimensies ten opzichte van roeien op een kanaal of plas. De combinatie van stroming, wisselende waterstanden, weersomstandigheden, beroepsvaart en de pleziervaart maakt het sturen leuker, maar ook ingewikkelder. Het stelt extra eisen aan je kennis over de verkeersregels op het water en aan je stuurkunst. Daarom is het belangrijk om je stuurdiploma te behalen.

Wat moet je doen om je stuurpermissies te halen?

Alle nieuwelingen ontvangen bij de uitreiking van hun basisroeidiploma een stuurkaart en worden gestimuleerd om in hun tweede jaar stuurexamen (in de C2x) te halen. Alle theorie over het sturen kan je bestuderen in het Stuurhandboek. Twee keer per jaar wordt er een theoriebijeenkomst georganiseerd waarbij de belangrijkste onderdelen uit de handleiding besproken worden.

In het najaar van je eerste jaar krijg je standaard 2 basis stuurinstructies. Verder kan je alle onderdelen van de stuurkaart oefenen in het bijzijn van een ervaren stuur. Als je het goed kan mag je het onderdeel laten afvinken (alle leden mét stuurdiploma mogen de onderdelen op de stuurkaart afvinken). Als je alle onderdelen van de stuurkaart geoefend hebt en het gaat goed, kan je een afspraak maken voor het stuurexamen bij de coördinator opleidingen. Veel succes!

Heb je behoefte aan meer begeleiding?

Er zijn een aantal leden die veel ervaring hebben met het geven van stuurinstructie, zoals o.a. Jaap Bart, Ton Stad, Moritz Haase, Peter Martens. Je kan hen vragen voor extra lessen. Je kan uiteraard ook altijd bij één van de andere ervaren leden of de coördinator opleidingen vragen.

Terug naar boven