Veilig Roeien

 

===================================================================================================

      BEKIJK DE BESLISBOOM       WATERSTANDEN RIJKSWATERSTAAT           WATERSTAND LOBITH (Teletekst#720)

==================================================================================================

 

Roeien op een rivier als de Lek is schitterend, maar vraagt wel speciale aandacht voor veiligheid. De roeiafdeling heeft in 2008 haar veiligheidsbeleid geactualiseerd. Daarnaast heeft zij samen met andere roeiverenigingen langs de rivieren en Rijkswaterstaat het convenant Veilig Varen ondertekend. De roeiafdeling heeft hiermee afgesproken aandacht te besteden aan voorlichting over Veilig Roeien bij De Helling.

Veiligheidsplan 
Het veiligheidsplan is gebaseerd op de richtlijnen van de KNRB en een risico-inventarisatie en evaluatie van roeien op de rivier de Lek. Dat houdt in dat we een overzicht hebben gemaakt van situaties die tijdens het roeien kunnen voorkomen, welke risico's zich daarbij kunnen voordoen en wat we kunnen doen om die risico's zo klein mogelijk maken. Op basis hiervan hebben wij bepaald welke maatregelen nodig zijn om veilig te roeien in Culemborg.

Een pdf van het veiligheidsplan kan je hier inzien:
Veiligheidsplan
Bijlage 1: basis van het veiligheidsbeleid
Bijlage 2: structuurschets veiligheidsbeleid
Bijlage 3: samenvatting en overzicht van de risico's

Veiligheid binnen de opleidingen
Het veiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het opleidingsaanbod binnen de roeiafdeling (zie het roeihandboek). Alleen met de juiste roei- en stuurdiploma’s mogen de leden (indien nodig onder begeleiding) het water op. Het is de eindverantwoordelijkheid van stuurlieden om de weer- en wateromstandigheid in te schatten en daarnaar te handelen. In de rubriek Veilig Varenvan deze website staan directe links naar de weersvoorspellingen en de actuele waterdata. Ook kunnen deze nagekeken worden op de teletekst pagina 720. Zie ook de stuurhandleiding, op de pagina over de stuuropleiding, onder het kopje 'Wat moet je doen om je stuurpermissies te halen?'.

Veiligheidsregels roeiafdeling
- Roeiers zonder roeidiploma roeien altijd onder begeleiding van een coach
- Alle roeiers beschikken over een zwemdiploma en de juiste roeidiploma’s (tenzij in opleiding)
- Roeiers in opleiding roeien altijd onder begeleiding van een coach
- In de boot is altijd iemand met een stuurdiploma
- Degenen met stuurdiploma bepalen of er geroeid kan worden, zij zijn verantwoordelijk voor de boot met bemanning
- Schrijf de boot af in het afschrijfboek, zodat anderen weten dat je aan het roeien bent.
- Draag opvallend kleuren (geel, oranje en rood ipv zwart) of een reflecterend hesje.
- Minimaal de stuurman en boeg dragen kleding met signalerende kleur (of een reflecterend hesje). 

Wel of niet roeien?
Om snel te kunnen overzien onder welke omstandigheden je wel of niet mag roeien en welke extra maatregelen je moet treffen kan je de beslisboom raadplegen.

De belangrijkste regels staan hieronder.

Veiligheidsregels bij watertemperatuur bij 10C en minder):
- Stuurlieden dragen een reddingsvest
- Roeiers in 4x, C3x, C1x en 1e jaars in de C4x of C2x dragen een reddingsvest in combinatie met ongunstige weersomstandigheden (windkracht vanaf 4 en/of stroming > waterstand van 1000 NAP bij Lobith)
- Blijf aan de zuidoever van de Lek (Culemborgse kant)

Speciale regels Trio (C3x/C2x)
- Bij stroming (waterstand Lobith > 1000 NAP) altijd als C2x en mét voortaft
- Vanaf windkracht 4 altijd als C2x en mét voortaft
- Reddingsvest bij watertemperatuur van 10C of minder in combinatie met een waterstand van 1000 NAP bij Lobith en/of windkracht 4 of meer)

Roeiverbod algemeen
- Hoog water (als de kribben onder water staan, waterstand Lobith > 1300 NAP)
- Mist (de overkant van de Lek is niet zichtbaar) 
- Harde wind (windkracht 5 of meer, schuimkoppen op het water) 
- Vorst en IJsgang op de Lek en in de haven 
- (Dreigend) Onweer 
- 1/2 uur na zonsondergang tot een 1/2 uur voor zonsopgang

Roeiverbod gladde houten boten
- Bij sterke stroming (stuw Hagestein open, waterstand Lobith > 1150 NAP)
- Bij (nacht)vorst

Roeiverbod C1x, 1x en 2x
- Bij stroming (waterstand Lobith > 1000 NAP)
- Vanaf windkracht 4 of meer
- Als watertemperatuur 10 C of lager is voor 1x en 2x

Reddingsvesten
Afgezien van bovengenoemde regels adviseren wij alle roeiers om bij een watertemperatuur van 10C of lager een reddingsvest te dragen als de weersomstandigheden ongunstig zijn (vanaf windkracht 4 en / of stroming vanaf 1000 NAP bij Lobith).

Filmpje hoe je niet instapt in een roeiboot

Filmpje dode hoek stuurman/vrouw

Koudeschok en zwemfalen

 

Terug naar boven