Contact

De roeiers van De Helling vormen een actieve afdeling waar taken door de leden zelf worden verricht. Van alle leden wordt dan ook enige inzet naast het roeien verwacht.

Roeibestuur

Samenstelling (email link)

Functie

 

Hans Hoogduinvoorzitter roeiafdeling 
a.i. Hans Hoogduincoördinator veiligheid 
Jan Willem van Donkelaar

coördinator materiaal

 
Ineke van Vlimmeren

secretaris en coördinator opleidingen

 

Nienke Oldenburgcommunicatie en coördinator wedstrijden, toerroeien 

 

Commissies

Materiaalcommissie: deze komt iedere 1e zaterdag van de maand na de instuif bij elkaar in de botenstalling. Meer informatie bij Jan WIllem van Donkelaar.

Batavierencommissie: de commissie bestaat uit 4 roeiers, de samenstelling varieert, ieder jaar dragen twee leden het stokje over aan twee nieuwelingen.

Vertrouwenspersoon bij de KNRB
De KNRB eist dat elke vereniging een vertrouwenspersoon heeft waar ieder die onheus of te vrijpostig bejegend wordt dit kan melden. Onder deze ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Dit moet natuurlijk een onafhankelijke positie zijn. Voor een kleine vereniging is dat lastig omdat je al snel direct of indirect te maken hebt met betrokkenen, dus maken wij gebruik van de vertrouwenspersoon van de KNRB.
De naam en verdere gegevens van de KNRB-vertrouwenspersoon vind je op de KNRB-website: ga naar www.knrb.nl, kies in de kolom met onderwerpen linksboven knrb, dan organisatie, en dan vertrouwenspersoon.

 

Terug naar boven