Contact

De roeiers van De Helling vormen een actieve afdeling waar taken door de leden zelf worden verricht. Van alle leden wordt dan ook enige inzet naast het roeien verwacht.

Roeibestuur

Samenstelling (email link)

Functie

Telefoon

Annemiek Wesselovoorzitter roeiafdeling06-20599086
Peter Martenscoördinator veiligheid06-38824669
Hans Hoogduin

coördinator materiaal

06-23572034
Ineke van Vlimmeren

secretaris en coördinator opleidingen

06-47446841

Jan Willem van Donkelaarcommunicatie en coördinator wedstrijden, toerroeien06-82967424

 

Commissies

Materiaalcommissie: deze komt iedere 1e maandagavond bij elkaar in de botenstalling. Meer informatie bij Hans Hoogduin.

Batavierencommissie: de commissie bestaat uit 4 roeiers, de samenstelling varieert, ieder jaar dragen twee leden het stokje over aan twee nieuwelingen.

Vertrouwenspersoon bij de KNRB
De KNRB eist dat elke vereniging een vertrouwenspersoon heeft waar ieder die onheus of te vrijpostig bejegend wordt dit kan melden. Onder deze ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. Dit moet natuurlijk een onafhankelijke positie zijn. Voor een kleine vereniging is dat lastig omdat je al snel direct of indirect te maken hebt met betrokkenen, dus maken wij gebruik van de vertrouwenspersoon van de KNRB.
De naam en verdere gegevens van de KNRB-vertrouwenspersoon vind je op de KNRB-website: ga naar www.knrb.nl, kies in de kolom met onderwerpen linksboven knrb, dan organisatie, en dan vertrouwenspersoon.

 

Terug naar boven