Instructeursopleiding

Om de continuïteit van de vereniging te kunnen borgen is het noodzakelijk dat er elk jaar een aanwas is van nieuwe instructeurs. Er bestaan diverse opleidingen voor instructeurs of coaches. Daarin komen onder andere aan de orde: de ideale roeihaal, herkennen van fouten en het daaraan koppelen van oefeningen om de roeihaal te verbeteren. Naast de roeitechniek wordt er ook aandacht besteed aan didactiek. Leden die een actieve bijdrage gaan leveren aan instructie of coaching binnen De Helling, kunnen in overleg met de coördinator opleidingen een bijdrage ontvangen voor de cursuskosten. 

Meldt je aan als (potentieel) instructeur bij de coördinator opleidingen!

Terug naar boven