Instructeursopleiding

Om de continuïteit van de vereniging te kunnen borgen is het noodzakelijk dat er elk jaar een aanwas is van nieuwe instructeurs. De roeibond organiseert diverse opleidingen voor instructeurs of coaches. Daarin komen onder andere aan de orde: de ideale roeihaal, herkennen van fouten en het daaraan koppelen van oefeningen om de roeihaal te verbeteren. Naast de roeitechniek wordt er ook aandacht besteed aan didactiek. Leden van de Helling die een opleiding bij de roeibond willen volgen kunnen de helft van de kosten vergoed krijgen. Daar tegenover staat de verplichting om het jaar daarna actief instructie of coaching te geven.

Meldt je aan als (potentieel) instructeur bij de coordinator opleidingen!

Terug naar boven