Roeien in meerpersoonsboten weer toegestaan

Roeien in meerpersoonsboten per 1 juli weer toegestaan

Vanaf 1 juli 2020 is ook het roeien in meerpersoonsboten weer toegestaan.

Hiervoor geldt het  bijgewerkte protocol. Een korte toelichting hierop:

Achtergrond

Het corona-beleid van de overheid richt zich nu enerzijds op het snel identificeren van besmettingen als die er zijn (testen als je klachten hebt, bron- en contactonderzoek) en anderzijds op het vermijden van overdracht (thuisblijven als je klachten hebt, afstand houden en extra hygiëne om overdracht via druppels in de lucht of via contactoppervlakken te vermijden). Deze aandachtspunten zie je terug in ons protocol. Gelukkig kunnen alle roei-activiteiten weer starten, maar wel met inachtneming van deze aandachtspunten. Lees het protocol goed als je voor het eerst weer komt roeien!

Reserveren weer via agenda

Degenen die de afgelopen tijd in eenpersoonsboten hebben geroeid, hebben op afstand boten gereserveerd via een door Hans gemaakt formulier. Vanaf nu reserveren we weer zoals voorheen via de agenda. Jullie kunnen de app-groep blijven gebruiken, bijvoorbeeld om skiff-maatjes te zoeken. 

Registratie hele ploeg bij meerpersoonsboten

Met het oog op bron- en contactonderzoek kan het nodig zijn om te weten wie er bij elkaar in een boot heeft gezeten. Daarom is het verzoek om op de kaart naar de gebruikelijke gegevens ook te noteren wie er verder in de boot zat. 

Instuif

De instuif wordt niet afzonderlijk genoemd in het protocol, maar kan weer van start. De regels die in het protocol staan, gelden ook voor de instuif. Belangrijkste aandachtspunt is natuurlijk om bij het verzamelen voldoende afstand te houden. 

Koffie drinken

Voor de heropening van het Clubschip is een afzonderlijk protocol in de maak. Als daar meer over bekend is laten we dat weten. 

Vragen of opmerkingen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit protocol, kan j bij Annemiek terecht (annemiek.wesselo@planet.nl of 06-20599086). 

Terug naar boven