Covid-19

Ook de watersport en waterrecreatie wordt beinvloed door Covid-19 en door de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te bestrijden. Diverse activiteiten kunnen niet doorgaan, of alleen in aangepaste vorm of met extra voorzorgsmaatregelen. Op deze pagina is te lezen hoe we hier als watersportvereniging mee omgaan. 

Actuele situatie

Met ingang van 14 oktober gelden nieuwe maatregelen, die stevige beperkingen met zich meebrengen voor de watersport. We mogen alleen sporten als we 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook mag het gezelschap waarmee we op pad gaan uit hoogstens 4 personen bestaan. Dat betekent: zeilen alleen in je eentje of met eigen familieleden, kanoen met hoogstens een groepje van 4 op pad, roeien alleen in eenpersoonsboten en sloeproeien helemaal niet. Het koor komt al langere tijd niet meer bij elkaar (niet om te oefenen en niet om op te treden). Sinds 29 september is het Clubschip volledig gesloten. Ook vergaderingen in het Clubschip zijn niet toegestaan.  

Coronabeleid

Het door de ALV vastgestelde Coronabeleid van WV De Helling is hier te vinden. We gaan er natuurlijk vanuit dat onze leden bij het beoefenen van de watersport en de waterrecreatie de regels naleven. Dat betekent in elk geval: thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand houden van niet-huisgenoten. We organiseren verenigingsactiviteiten zó dat deelnemers zich goed aan de regels kunnen houden. En voor een aantal activiteiten maken we tevoren een Coronaprotocol.  

Protocollen

Er zijn op dit moment Coronaprotocollen voor de volgende activiteiten: 

- Roeien

De Stichting jachthaven en camping heeft ook een protocol. DIt is te vinden op de website www.dehellingculemborg.nl.   

Informatie van de overheid

De belangrijkste regels van de rijksoverheid waarmee we als watersportvereniging te maken hebben zijn:  

- De algemene gezondheidsadviezen

- De regels voor sport

- De regels voor horeca en evenementen

Daarnaast hebben we te maken met de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze noodverordening vormt de juridische basis voor alle regels. Ook kan de Veiligheidsregio in de noodverordening regels voor de eigen regio stellen die verdergaan dan de landelijke regels.

De meest recente noodverordening (ingangsdatum 29 september 2020) is hier te vinden. We verwachten dat er op korte termijn een nieuwe versie komt waarin de maatregelen van 14 oktober zijn verwerkt. Zodra deze beschikbaar is, voegen we de link naar de nieuwe versie toe. 

Vragen

Voor vragen over de coronaregels voor specifieke activiteiten kan je terecht bij het bestuur van de afdeling die verantwoordelijk is voor de activiteit of bij degene die de activiteit organiseert. Voor algemene vragen en opmerkingen over het coronabeleid van WV De Helling of over deze informatiepagina kan je terecht bij Annemiek Wesselo.   

 

 

Terug naar boven