Covid-19

Ook de watersport en waterrecreatie wordt beinvloed door Covid-19 en door de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te bestrijden. Op deze pagina is te lezen hoe we als watersportvereniging hiermee omgaan. 

Actuele situatie

Momenteel gelden er geen beperkingen voor onze activiteiten. Maar het virus is niet weg. We adviseren onze leden dan ook om zich aan de basisadviezen en hygieneregels te blijven houden, zoals: thuis blijven en testen bij klachten, in isolatie gaan bij een positieve test, regelmatig handen wassen, in je elleboog hoesten/niezen, geen handen schudden, eigen bidons mee, etc.   

Coronabeleid

Het door de ALV vastgestelde Coronabeleid van WV De Helling is hier te vinden. We gaan er natuurlijk vanuit dat onze leden bij het beoefenen van de watersport en de waterrecreatie de regels naleven. Dat betekent in elk geval: thuis blijven bij klachten. We organiseren verenigingsactiviteiten zó dat deelnemers zich goed aan de regels kunnen houden. En voor een aantal activiteiten maken we tevoren een Coronaprotocol.   

Protocollen

Er zijn op dit moment Coronaprotocollen voor de volgende activiteiten: 

- Roeien

- Sloeproeien

- Zeilen met verenigingsboten

- Clubschip

De Stichting jachthaven en camping heeft ook een protocol. DIt is te vinden op de website jachthavenculemborg.nl.   

Informatie van de overheid

Op de website van de rijksoverheid vind je de volgende informatie:  

- De algemene gezondheidsadviezen

- Informatie over testen bij klachten

- Nieuwe aanpak: sectorplannen en maatregelenladders

Als er weer maatregelen nodig zijn, zal de overheid zich baseren op de sectorplannen en maatregelenladders die in de loop van 2022 zijn gemaakt. Hiermee weten we welke maatregelen we zelf kunnen nemen en welke maatregelen we van de overheid kunnen verwachten als het aantal besmettingen onverhoopt weer flink toeneemt.  

Informatie van de sportbonden

De sportbonden hebben informatie op hun website staan die ons helpt om de algemene regels van de overheid te vertalen naar onze vereniging. Op de website van NOC*NSF staat een algemeen protocol voor sport en staat ook een pagina met veelgestelde vragen over sport en corona. Ook op de website van het Watersportverbond staat informatie over corona en watersport. En ook de Roeibond heeft een protocol voor het roeien en een pagina met veel gestelde vragen over roeien en corona

Vragen

Voor vragen over de coronaregels voor specifieke activiteiten kan je terecht bij het bestuur van de afdeling die verantwoordelijk is voor de activiteit of bij degene die de activiteit organiseert. Voor algemene vragen en opmerkingen over het coronabeleid van WV De Helling of over deze informatiepagina kan je terecht bij Hans Hoogduin.   

 

 

Terug naar boven