Covid-19

Ook de watersport en waterrecreatie wordt beinvloed door Covid-19 en door de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te bestrijden. Inmidddels kunnen de meeste activiteiten weer doorgaan, al is het soms in aangepaste vorm en vaak met extra voorzorgsmaatregelen. Op deze pagina is te lezen hoe we hier als watersportvereniging mee omgaan. 

Actuele situatie

Met ingang van 5 juni worden er meer versoepelingen doorgevoerd in de corona-maatregelen. Gelukkig hoeven we geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten, als dat anders niet mogelijk zou zijn. Dat betekent dat de meeste activiteiten van de vereniging weer doorgaan: we kunnen kanoen, roeien, sloeproeien, zeilles nemen (jeugdzeilen of zeilles voor volwassenen in de verenigingsboot) en met eigen boot het water op. Het koor komt nog niet bij elkaar (niet om te oefenen en niet om op te treden). Het Clubschip kan met ingang van 12 juni weer gebruikt worden voor vergaderingen en activiteiten van de afdelingen. Daarbij gelden wel een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat er niet meer dan één activiteit tegelijk kan plaatsvinden en dat de activiteiten vermeld staan in de kalender op de website. Zie voor de verdere voorwaarden het protocol voor het Clubschip hieronder.   

Coronabeleid

Het door de ALV vastgestelde Coronabeleid van WV De Helling is hier te vinden. We gaan er natuurlijk vanuit dat onze leden bij het beoefenen van de watersport en de waterrecreatie de regels naleven. Dat betekent in elk geval: thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand houden van niet-huisgenoten. We organiseren verenigingsactiviteiten zó dat deelnemers zich goed aan de regels kunnen houden. En voor een aantal activiteiten maken we tevoren een Coronaprotocol.   

Protocollen

Er zijn op dit moment Coronaprotocollen voor de volgende activiteiten: 

- Jeugdzeilen

- Roeien

- Sloeproeien

- Zeilen met verenigingsboten

- Gebruik van het Clubschip

De Stichting jachthaven en camping heeft ook een protocol. DIt is te vinden op de website www.dehellingculemborg.nl.   

Informatie van de overheid

De belangrijkste regels van de rijksoverheid waarmee we als watersportvereniging te maken hebben zijn:  

- De algemene gezondheidsadviezen

- De regels voor sport

- De regels voor horeca en evenementen

- De regels voor zingen en musiceren

Sinds 1 december vormt de Tijdelijke wet Covid-19 de juridische basis voor alle regels (in plaats van de noodverordeningen van de Veiligheidsregio's zoals daarvoor). 

Informatie van de sportbonden

De sportbonden hebben informatie op hun website staan die ons helpt om de algemene regels van de overheid te vertalen naar onze vereniging. Op de website van NOC*NSF staat een algemeen protocol voor sport en staat ook een pagina met veelgestelde vragen over sport en corona. Ook op de website van het Watersportverbond staat informatie over corona en watersport. En ook de Roeibond heeft een protocol voor het roeien en een pagina met veel gestelde vragen over roeien en corona

Vragen

Voor vragen over de coronaregels voor specifieke activiteiten kan je terecht bij het bestuur van de afdeling die verantwoordelijk is voor de activiteit of bij degene die de activiteit organiseert. Voor algemene vragen en opmerkingen over het coronabeleid van WV De Helling of over deze informatiepagina kan je terecht bij Annemiek Wesselo.   

 

 

Terug naar boven