Covid-19

Ook de watersport en waterrecreatie wordt beinvloed door Covid-19 en door de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te bestrijden. Na een maand waarin er vrijwel niets mogelijk was, mag er gelukkig nu weer iets meer. Op deze pagina is te lezen hoe we als watersportvereniging met de coronaregels omgaan. 

Actuele situatie

Met ingang van 14 januari zijn de coronaregels weer iets versoepeld. Buiten sporten mag weer, ook als je tijdens het sporten de afstand van 1,5 met niet kan aanhouden, en er gelden ook geen beperkingen meer voor de groepsgrootte. Dat betekent dat alle watersportactiviteiten van de vereniging weer mogelijk zijn. Wedstrijden mogen wel maar alleen binnen de eigen vereniging en zonder publiek. De repetities van het koor liggen helaas nog stil. Vanaf 26 januari mag ook het clubschip weer open van 05.00 uur tot 22.00 uur. Toegang alleen met geldige QR code, bij verplaatsen met mondkapje op, geplaceerd op 1,5 meter afstand.

Coronabeleid

Het door de ALV vastgestelde Coronabeleid van WV De Helling is hier te vinden. We gaan er natuurlijk vanuit dat onze leden bij het beoefenen van de watersport en de waterrecreatie de regels naleven. Dat betekent in elk geval: thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand houden van niet-huisgenoten. We organiseren verenigingsactiviteiten zó dat deelnemers zich goed aan de regels kunnen houden. En voor een aantal activiteiten maken we tevoren een Coronaprotocol.   

Protocollen

Er zijn op dit moment Coronaprotocollen voor de volgende activiteiten: 

- Roeien

- Sloeproeien

- Zeilen met verenigingsboten

De Stichting jachthaven en camping heeft ook een protocol. DIt is te vinden op de website www.dehellingculemborg.nl.   

Informatie van de overheid

De belangrijkste regels van de rijksoverheid waarmee we als watersportvereniging te maken hebben zijn:  

- De algemene gezondheidsadviezen

- De regels voor sport

- De regels voor horeca en evenementen

- De regels voor zingen en musiceren

Sinds 1 december 2020 vormt de Tijdelijke wet Covid-19 de juridische basis voor alle regels (in plaats van de noodverordeningen van de Veiligheidsregio's zoals daarvoor). 

Informatie van de sportbonden

De sportbonden hebben informatie op hun website staan die ons helpt om de algemene regels van de overheid te vertalen naar onze vereniging. Op de website van NOC*NSF staat een algemeen protocol voor sport en staat ook een pagina met veelgestelde vragen over sport en corona. Ook op de website van het Watersportverbond staat informatie over corona en watersport. En ook de Roeibond heeft een protocol voor het roeien en een pagina met veel gestelde vragen over roeien en corona

Vragen

Voor vragen over de coronaregels voor specifieke activiteiten kan je terecht bij het bestuur van de afdeling die verantwoordelijk is voor de activiteit of bij degene die de activiteit organiseert. Voor algemene vragen en opmerkingen over het coronabeleid van WV De Helling of over deze informatiepagina kan je terecht bij Annemiek Wesselo.   

 

 

Terug naar boven