Covid-19

Ook de watersport en waterrecreatie wordt beinvloed door Covid-19 en door de maatregelen die de overheid neemt om Covid-19 te bestrijden. Inmidddels kunnen de meeste activiteiten weer doorgaan, al is het soms onder voorwaarden. Op deze pagina is te lezen hoe we hier als watersportvereniging mee omgaan. 

Actuele situatie

Met ingang van 25 september worden er meer versoepelingen doorgevoerd in de corona-maatregelen. Dat betekent dat alle activiteiten van de vereniging weer zijn toegestaan en dat ook het Clubschip weer voor alle activiteiten gebruikt kan worden. Wel gelden natuurlijk nog de basisregels, zoals thuis blijven bij klachten. 

De reguliere barmiddagen starten weer vanaf 1 oktober. Daarbij zijn we wel verplicht om het coronatoegangsbewijs (de QR-code) en het legitimatiebewijs te controleren. Dat is ook het geval bij andere activiteiten waarbij de bar wordt geopend en/of een maaltijd wordt genuttigd. Zie voor de verdere voorwaarden het protocol voor het Clubschip hieronder.   

Coronabeleid

Het door de ALV vastgestelde Coronabeleid van WV De Helling is hier te vinden. We gaan er natuurlijk vanuit dat onze leden bij het beoefenen van de watersport en de waterrecreatie de regels naleven. Dat betekent in elk geval: thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand houden van niet-huisgenoten. We organiseren verenigingsactiviteiten zó dat deelnemers zich goed aan de regels kunnen houden. En voor een aantal activiteiten maken we tevoren een Coronaprotocol.   

Protocollen

Er zijn op dit moment Coronaprotocollen voor de volgende activiteiten: 

- Jeugdzeilen

- Roeien

- Sloeproeien

- Zeilen met verenigingsboten

- Gebruik van het Clubschip

- Gebruik van het Clubschip (met ingang van 25 september)

De Stichting jachthaven en camping heeft ook een protocol. DIt is te vinden op de website www.dehellingculemborg.nl.   

Informatie van de overheid

De belangrijkste regels van de rijksoverheid waarmee we als watersportvereniging te maken hebben zijn:  

- De algemene gezondheidsadviezen

- De regels voor sport

- De regels voor horeca en evenementen

- De regels voor zingen en musiceren

Sinds 1 december vormt de Tijdelijke wet Covid-19 de juridische basis voor alle regels (in plaats van de noodverordeningen van de Veiligheidsregio's zoals daarvoor). 

Informatie van de sportbonden

De sportbonden hebben informatie op hun website staan die ons helpt om de algemene regels van de overheid te vertalen naar onze vereniging. Op de website van NOC*NSF staat een algemeen protocol voor sport en staat ook een pagina met veelgestelde vragen over sport en corona. Ook op de website van het Watersportverbond staat informatie over corona en watersport. En ook de Roeibond heeft een protocol voor het roeien en een pagina met veel gestelde vragen over roeien en corona

Vragen

Voor vragen over de coronaregels voor specifieke activiteiten kan je terecht bij het bestuur van de afdeling die verantwoordelijk is voor de activiteit of bij degene die de activiteit organiseert. Voor algemene vragen en opmerkingen over het coronabeleid van WV De Helling of over deze informatiepagina kan je terecht bij Annemiek Wesselo.   

 

 

Terug naar boven