Zonnepanelen

Zonnepanelen

De Stichting  Jachthaven en Camping de Helling het tot doel:

Het exploiteren van de Culemborgse jachthaven en camping en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hierbij passen de maatregelen die geleid hebben tot het verwerven van de “Blauwe Vlag”. Aansluitend hieraan is gekeken naar verdere duurzame maatregelen.

In o.a. overleg met de accountant is het plaatsen van zonnepanelen een passende maatregel in de doelstelling, zoals gemeld in de statuten.

Gebruikmakend van subsidies en aantrekkelijke aankoopprijs hebben we besloten 108 panelen op de roeiloods te laten installeren, hierbij wordt voor ca. 80% aan onze behoefte voorzien.

Aankomende week worden de zonnepanelen geplaatst en aangesloten.

Nu maar hopen op veel zonnige dagen.

 

Terug naar boven