Uitnodiging ALV 19 april 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering WV De Helling

19 april 2018.

Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30

Clubschip

 

Tevens zal de Stichting tot Steun aan WV de Helling en

Stichting Jachthaven en Camping de Helling verslag doen van

hun activiteiten van het afgelopen jaar.

Agenda:

1.      Opening

2.      Mededelingen bestuur

3.      Ingekomen en uitgaande stukken

4.      Notulen najaarsvergadering 2017                  

5.      Huishoudelijk reglement

6.      Winterstalling

7.      Jaarrekening 2017

8.      Verslag kascontrole commissie

9.      Jaaroverzicht (cursussen, kassa, ) 

10.   Bestuur mutaties:

a.      Rooster van aftreden Stichting Steun, benoemen nieuw bestuurslid

11.   Culemborg 700 activiteiten

a.      Markt 21 april

b.      Korenfestival 29 april

c.      Avondregatta en extra avond 29 juni

d.      Respec op de lek XL 7 juli

e.      Dag geüniformeerde diensten 13 oktober

12.   Actielijst

13.   Rondvraag

14.   Sluiting

Notulen zijn beschikbaar via link op google docs. 

https://drive.google.com/open?id=18PM6nP2m-xFTlw69X6E1H_8ZKC9GQUAsCIoe41...

https://drive.google.com/open?id=1vxk_yb7IAIJgZNN0ql8VRjLWWdQSmLz_

 

Stichting tot Steun aan de WV de Helling:

1.      Mededelingen en financiële verslag

 

Stichting Jachthaven en Camping de Helling:

 

1.      Mededelingen en financieel verslag

Terug naar boven