Redichemse Waard

Toekomstvisie Redichemse Waard

Door het Collectief Redichemse Waard is een folder gemaakt waarin een toekomstvisie voor de Redichemse Waard (RW) wordt weergegeven. 
Exemplaren van de folder liggen in het clubschip en in openbare gebouwen in de stad.
Het eerste exemplaar is zaterdag 12 februari 2022 ter plaatse aan burgemeester Grootheest overhandigd.
Gestreefd wordt naar een duurzame inrichting van het gebied waar je kan recreëren, zoals zeilen, roeien, zwemmen, wandelen in een mooie natuuromgeving.
Beheerafspraken over de Redichemse Waard heeft de gemeente Culemborg op haar site geplaatst.
Zie //www.culemborg.nl/redichemse-waard.
Recreatie in de RW wordt daarin in algemene zin genoemd.
Er moet voor worden gezorgd dat recreatief medegebruik mogelijk blijft zonder andere waarden (ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch waarden) aan te tasten.

Terug naar boven