Politie in de haven

Politie in de haven!Nu “uw” jachthaven van WSV De Helling in het mooie Culemborg in deze winterse periode tot rust komt, er veel schepen in de winterstalling staan en de dagen korter worden is er ineens een “nieuwe” bewoner in de vorm van een hagelnieuwe roeisloep.
“Nieuwe bewoner” is een relatief begrip. We mogen al een tijdje te gast zijn bij jullie vereniging en we voelen ons er erg thuis. Een mooie gelegenheid om ons eens wat uitgebreider te introduceren bij u.


Wij zijn de roeigroep van de politie eenheid Midden-Nederland, locatie Culemborg. Mannen en vrouwen die alle werkzaam zijn, of zijn geweest bij de politie eenheid Hollands-Midden. Helaas kunnen de verschillende werkzaamheden bij de politie mentale overbelasting veroorzaken. Hierbij moet u denken aan PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) of een Burn-Out.


Wat is een posttraumatische stressstoornis (PTSS):
Als je iets engs of schokkends (een trauma) meemaakt en dat niet goed verwerkt, dan kun je PTSS (posttraumatische stressstoornis) ontwikkelen. Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen (flashbacks). Je kunt je hierdoor zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse dingen te doen. (Bron Hersenstichting.nl) Om de collega’s die strijden tegen deze mentale overbelasting weer met zichzelf -en met de organisatie in contact te brengen zijn er diverse projecten gestart binnen politie Nederland. Deze projecten verschillen per eenheid maar een landelijk project is het sloeproeien.

In 2015 is een groep oud mariniers naar Engeland geroeid om geld in te zamelen voor het goede doel. 
Het goede doel was om oud mariniers te kunnen ondersteunen die ten prooi waren gevallen aan PTSS. Tijdens het trainen voor deze tocht stapten er ook een aantal oud mariniers met PTSS in de sloep en zij voelden zich weer ergens bij horen. Ze hadden weer verbinding met hun oude maten en kwamen door het sloeproeien weer in hun kracht. Met deze ervaring is besloten om in 2018 in Rotterdam te beginnen met het roeien met 8 politie agenten met PTSS en hen klaar te maken voor een roeiwedstrijd.


De ervaringen waren positief. “Sinds ik roei heb ik weer plek in mijn hoofd vrij om thuis een echtgenoot voor mijn vrouw te zijn” of “ mijn kinderen durven sinds 2 jaar weer bij me aan tafel eten want papa is niet meer zo vaak boos” 


Al snel werd er ook in andere regio’s in navolging van Rotterdam geroeid. Niet onvermeld moet worden dat er hierbij heel veel hulp en medewerking van DMRC werd geboden. In Culemborg kon door de eenheid Midden Nederland gebruikt worden gemaakt van de sloep van DMRC vanuit jullie mooie en gezellige haven.
In totaal doen op dit moment ongeveer 125 collega’s, mannen en vrouwen, in het geheld land mee aan het Roeien naar Herstel. Door het beschikbaar stellen van een eigen roeisloep per eenheid, wil de Nationale Korpsleiding bijdragen aan het herstel van collega’s die kampen met PTSS, angststoornissen, burn-out of andere mentale overbelasting. Daarom werd in 2020 besloten tot het bouwen van 10 eigen sloepen voor de politie.
Het betreffen aluminium roeisloepen die worden gebouwd bij jachtwerf de Zeeg in Steenwijk.

Sinds 24 november 2021 ligt de “Invictus” bij jullie in de haven. De trots van de roeigroep Culemborg. Alle sloepen hebben een betekenisvolle naam gekregen en de namen zijn gekozen door de roeiers zelf. Invictus staat voor “Onoverwonnen” in het Latijns, precies waar deze mannen en vrouwen voor staan. Ze hebben het taai met hun mentale overbelasting, of taai gehad, maar het heeft niet van hen gewonnen.


Er wordt elke donderdag geroeid waarbij alleen zeer dichte mist en/of zware weersomstandigheden roet in het eten kunnen gooien. Voorafgaand en na de training doen we een bakje koffie of thee in jullie clubhuis. In de nabije toekomst zullen meerdere mensen gebruik gaan maken van de sloep. Te denken valt hierbij aan familie van de collega’s met PTSS want ook zij hebben het zwaar. Je partner of echtgeno(o)t(e) zal maar thuis komen te zitten met een mentale overbelasting. Deze mensen verdienen ook onze aandacht.

Waarom het roeien zo goed werkt voor mensen met een mentale overbelasting werd door een roeister mooi onder woorden gebracht:

“
Je bent bezig met het tellen van de roeislagen, daardoor is er geen ruimte in je hoofd voor andere dingen. En als het even niet gaat, dan is dat ook prima. Er is geen oordeel. We stappen met acht mensen in de sloep en komen met acht mensen weer terug. We lachen en we huilen samen. Op die manier leerde ik weer mensen vertrouwen.
”

Ik heb tot nu toe in dit artikel gesproken over “jullie clubhuis” en “uw jachthaven” maar wij voelen ons zo thuis en welkom bij WSV De Helling dat we wel durven spreken van “Onze jachthaven” en “Ons clubhuis” 
Dank daarvoor!


Mocht u verder eens iets willen weten over wat wij zoal doen schroom dan niet om ons aan te spreken. 
Ik wil iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat we bij jullie welkom zijn hartelijk danken.


En tot ziens in “onze” haven………..!!


 

 

 

Terug naar boven