Jachthaven krijgt de Blauwe vlag.

PERSBERICHT

Culemborg, 19 mei 2017

De Helling jachthaven & camping ontvangt Blauwe Vlag onderscheiding

De Culemborgse jachthaven en camping De Helling heeft de milieu-onderscheiding Blauwe Vlag

ontvangen en voldoet daarmee aan de hoge gestelde eisen op het gebied van zorg voor het milieu,

veiligheid en educatie rond natuur en omgeving.

Het is voor het eerst dat aan De Helling het predikaat Blauwe Vlag wordt toegekend. De Blauwe Vlag is een

internationale prijs, die jaarlijks aan stranden en jachthavens wordt uitgereikt die aan de campagne deelnemen en

aangetoond hebben schoon en veilig te zijn. De Helling voldoet aan de 24 criteria die door de organisatie vooraf

zijn gesteld. Een aantal daarvan is:

water en kades zijn schoon
goede hygiënische sanitaire voorzieningen zijn in voldoende mate aanwezig
er is een gescheiden afvalinzamelingssysteem, bij voorkeur ook voor bilgewater en afvalwater
lozingen van afvalwater van boten en havenvoorzieningen in het water van de haven zijn verboden
reddings- en blusmaterialen zijn aanwezig
er is een havenreglement met gedragscodes voor de bezoekers
er is informatie over hoe om te gaan met natuur en milieu beschikbaar

Daarnaast is De Helling gelegen op een voor recreanten mooie historische locatie dichtbij de binnenstad en andere

waterwegen. Voor de jachthaven is de onderscheiding een opsteker, omdat veel toeristen bewust kiezen voor een

Blauwe Vlag-haven vanwege de strenge eisen en vele faciliteiten. Tegelijk bevordert deze onderscheiding het

toerisme voor Culemborg als gemeente. “De haven het visite kaartje van de Lekstad”  is de eerste reactie van het

bestuur. De blauwe vlag onderschrijft dat wij trots mogen zijn op een erkenning van de kwaliteit en veiligheid van

onze jachthaven.

Eigen exploitatie

Sinds De Helling in 2014 als zelfstandige stichting de exploitatie op zich heeft genomen van haven en camping en

zonder verdere gemeentelijke invloed, gaat het de jachthaven en camping voor de wind met de toekenning van

Blauwe Vlag als hoogtepunt. Stichting De Helling mag het keurmerk een jaar lang voeren en doet er dit seizoen

alles aan om de onderscheiding voor  seizoen 2018 te prolongeren.

De uitreiking en promotie van onze jachthaven is te zien via onderstaande link.

https://www.youtube.com/watch?v=c0ONVlrT-aY&feature=youtu.be

Namens het SJCH Bestuur

      

 

 

 

 

Terug naar boven