Informatieavond Redichemse Waard voor raadsleden

Op 25 januari 2023 is door Het Collectief Redichemse Waard (RW) in ons clubschip een informatieavond gehouden.
Een informatieavond om de raadsleden van de gemeente Culemborg te informeren over het plan voor natuurontwikkeling in de RW, de huidige beheersituatie en de ideeën over een toekomstige beheer.
Veel politieke partijen waren op deze avond aanwezig. Het Collectief RW is ontstaan uit een burgerinitiatief met als doel de RW te behouden voor de Culemborgse bevolking en om te vormen tot een gebied met beschermde natuurwaarden inclusief extensieve recreatie. Het Collectief bestaat nu uit zes verenigingen en stichtingen.
Wij als watersportvereniging nemen deel in het Collectief en willen de “zeilvijver” ten alle tijden behouden voor alle watersporten en waterrecreatie.
Belangrijk gegeven is dat de gemeente Culemborg het grootste deel van de RW nog 45 jaar lang in erfpacht heeft. Aanleiding voor de informatieavond is de komende raadsvergadering van donderdag 2 februari waar door de gemeenteraad van Culemborg gestemd gaat worden over:
1. Akkoord aanschaf gronden tegen agrarische waarde om de natuurontwikkeling mogelijk te maken.
2. De grond verkopen tegen natuurwaarde aan partij die natuur gaat beheren.
3. Subsidie bij de provincie aanvragen voor de afwaardering en omvorming tot natuur.
Door de Provincie Gelderland wordt een grote subsidie in het vooruitzicht gesteld voor het realiseren van natuur in de RW. Maar de tijdsdruk is groot.
Met name de tijdelijke beschikbaarheid (tot 2027) van de provinciale middelen vanuit het Gelders Natuurnetwerk maakt dat uiterlijk 2025 met de feitelijke uitvoering van het plan voor omvorming naar natuur moet worden gestart. De meeste raadsleden hebben kort zitting in de raad: sinds zomer 2022. Zij hebben weinig kennis van het complexe dossier RW. Het Collectief heeft al 8 jaar kennis opgebouwd. Voldoende redenen voor het Collectief om op een informatieavond de raadsleden te informeren.
De informatieavond werd door de raadsleden zeer gewaardeerd.

Terug naar boven