Evaluatie ALV

Enquête webinar ALV

Ik ben benieuwd hoe iedereen dit heeft ervaren. Via de onderstaande link kan je je mening geven in een online enquêteformulier.

Link naar enquête

Het virus en algemene ledenvergadering

De beperkingen die opgelegd worden door het virus hebben ons verhinderd op de reguliere tijd en plaats een algemene ledenvergadering te organiseren. De Helling heeft bijna 800 leden die allemaal uitgenodigd worden voor de ALV. Meestal komt ongeveer 10% hiervan naar de ALV in het clubschip.

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk uitvoering te geven aan de statuten van de vereniging. Dit hoort op een verantwoorde, veilige en gezonde manier te gebeuren. Tot het moment dat het Corona virus is uitgebannen of iedereen is beschermd tegen dit virus zijn degelijke bijeenkomsten met veel mensen in het clubschip niet mogelijk. Dus geen traditionele ALV met drankje achteraf. Toch is het belangrijk dat alle leden 2 keer per jaar geïnformeerd worden  en inspraak hebben in het reilen en zeilen van de vereniging. Veel kan worden opgelost door gebruik van Zoom of Teams. Maar werkt dat ook nog met 60 tot 80 mensen?

 Op donderdag 1 oktober heeft alsnog de voorjaars ALV plaats gevonden door gebruik te maken van Webinar software. Uitnodigingen via een mail waarin deelnemers wordt gevraagd zich aanmelden via een link om vervolgens een bevestigingsmail terug krijgen waarin een deelname link staat. Het was zeer de vraag of de mensen die normaal gesproken deelnemen aan de ALV ook op deze manier zouden deelnemen.

 

Kort voor de start van de webinar ALV was het aantal mensen die een link hadden aangevraagd 110 mensen. Bij aanvang waren er 64 aangesloten kijkers waarbij er ook leden waren die met het hele gezin achter de computer zaten. Aan de deelnemerslijst die door de software automatisch wordt gegenereerd is op te maken dat veel van de leden die we op reguliere ALV’s tot de deelnemers mogen rekenen ook nu aangesloten waren. Er werd ook goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen of in te spreken via de chatbox functie. Onderwerpen waarvan in een reguliere ALV met een blik door de zaal wordt vastgesteld of iedereen kan instemmen met het voorstel voorziet de webinar software in een online stemming waarbij iedereen veel formeler zijn stem uitbrengt.

Kijkend naar de statistieken is het via de webinar software mogelijk gebleken een ALV te houden die mbt informatie verschaffing en inspraak niet onder doet voor een reguliere ALV, en potentieel zelf meer mensen kan bereiken. De beleving is natuurlijk anders of je naar een scherm of in een camera zit te kijken in vergelijk met de aanwezigheid in een zaal. Als we weer bijeen kunnen komen met grotere groepen in het clubschip is het wellicht wel een idee de keuze te bieden tussen naar het clubschip komen of via een webinar vanuit huis deel te nemen aan de ALV. Daarmee wordt het mogelijk een grotere groep leden te betrekken.

We zijn benieuwd naar uw kijk op deze manier van vergaderen. Graag dus de enquête invullen via de link  voor dit  bericht.

Met vriendelijke groeten, Bert Bramer

Terug naar boven