Uitnodiging ALV 22 november 2018

Uitnodiging algemene ledenvergadering WV De Helling

22 november 2018.

Aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30

Clubschip

 

Agenda:

1.      Opening

2.      Mededelingen bestuur

3.      Ingekomen en uitgaande stukken

4.      Notulen voorjaarsvergadering 2018                  

5.      Huishoudelijk reglement en AVG

6.      Begroting 2019 incl voorstel verhoging prijzen bar en aanpassen regeling contributie 65 plussers

7.      Clubschip opfris actie, voortgang.

8.      Uitbreiding stalling roeien, kanoën en jeugdzeilen

9.      Volwassenzeilen: nieuwe afdeling

10.   Bestuursmutaties:

a.      Aftredend op eigen verzoek: Jeroen Coenen, Ab Nijenhuis.

b.      Aftredend volgens rooster: Jan Beuckens, Gijsjan van Blokland.

c.      Voorstel benoemingen: Annechien Koch, Ernst-Jan Dikkerboom, roeilid, Jan Beuckens, Cor Lammers.

d.      Kascontrole: 2 nieuwe leden nodig (een eerste en een reserve). Sjoerd is 1ste jaar (was reserve), Hans heeft 2 jaar gedaan, Ernst-Jan wordt bestuur.

11.   Actielijst

12.   Stichting tot steun aan WV de Helling: mededelingen, beleid en plannen 2019

13.   Stichting jachthaven en camping de Helling: mededelingen, beleid en plannen 2019

14.   Rondvraag

15.   Huldiging jubilarissen

16.   Sluiting

Notulen zijn vanaf 11 november beschikbaar via link op google docs.

De uitnodiging zal nog per mail aan alle leden met een bekend mailadres worden toegestuurd 

Terug naar boven